Family-Lab Podcast
Del fem: Här är jag! Vem är du?

Del fem: Här är jag! Vem är du?

August 2, 2021

Hur kan man som förälder på bästa sätt tackla vardagens små konflikter? Med hjälp av stränga förhållningsregler och tydliga gränser, eller genom att tvärtom låta barnet själv bestämma och ta ansvar för sina handlingar? Varken eller, menar den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul, som har gjort sig känd för att vända upp och ned på vedertagna föreställningar om samspelet mellan föräldrar och barn. I Här är jag! Vem är du? betonar han istället vikten av ömsesidig lyhördhet och respekt för såväl barnets som den vuxnes personliga gränser. Lyckas vi med det undviker vi att kränka barnen och hjälper dem att växa upp till trygga och socialt kompetenta individer. Med lika delar erfarenhet och värme och med många tankeväckande exempel guidar Juul läsaren genom gränssättningens dilemman. Den reviderade nyutgåvan innehåller ett kompletterande kapitel som tar en titt i backspegeln på debatten om curlingfamiljen.

Del fyra: Här är jag! Vem är du?

Del fyra: Här är jag! Vem är du?

August 2, 2021

Hur kan man som förälder på bästa sätt tackla vardagens små konflikter? Med hjälp av stränga förhållningsregler och tydliga gränser, eller genom att tvärtom låta barnet själv bestämma och ta ansvar för sina handlingar? Varken eller, menar den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul, som har gjort sig känd för att vända upp och ned på vedertagna föreställningar om samspelet mellan föräldrar och barn. I Här är jag! Vem är du? betonar han istället vikten av ömsesidig lyhördhet och respekt för såväl barnets som den vuxnes personliga gränser. Lyckas vi med det undviker vi att kränka barnen och hjälper dem att växa upp till trygga och socialt kompetenta individer. Med lika delar erfarenhet och värme och med många tankeväckande exempel guidar Juul läsaren genom gränssättningens dilemman. Den reviderade nyutgåvan innehåller ett kompletterande kapitel som tar en titt i backspegeln på debatten om curlingfamiljen.

Del tre: Här är jag! Vem är du?

Del tre: Här är jag! Vem är du?

August 2, 2021

Hur kan man som förälder på bästa sätt tackla vardagens små konflikter? Med hjälp av stränga förhållningsregler och tydliga gränser, eller genom att tvärtom låta barnet själv bestämma och ta ansvar för sina handlingar? Varken eller, menar den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul, som har gjort sig känd för att vända upp och ned på vedertagna föreställningar om samspelet mellan föräldrar och barn. I Här är jag! Vem är du? betonar han istället vikten av ömsesidig lyhördhet och respekt för såväl barnets som den vuxnes personliga gränser. Lyckas vi med det undviker vi att kränka barnen och hjälper dem att växa upp till trygga och socialt kompetenta individer. Med lika delar erfarenhet och värme och med många tankeväckande exempel guidar Juul läsaren genom gränssättningens dilemman. Den reviderade nyutgåvan innehåller ett kompletterande kapitel som tar en titt i backspegeln på debatten om curlingfamiljen.

Det två: Här är jag! Vem är du? av Jesper Juul

Det två: Här är jag! Vem är du? av Jesper Juul

July 18, 2021

Hur kan man som förälder på bästa sätt tackla vardagens små konflikter? Med hjälp av stränga förhållningsregler och tydliga gränser, eller genom att tvärtom låta barnet själv bestämma och ta ansvar för sina handlingar? Varken eller, menar den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul, som har gjort sig känd för att vända upp och ned på vedertagna föreställningar om samspelet mellan föräldrar och barn. I Här är jag! Vem är du? betonar han istället vikten av ömsesidig lyhördhet och respekt för såväl barnets som den vuxnes personliga gränser. Lyckas vi med det undviker vi att kränka barnen och hjälper dem att växa upp till trygga och socialt kompetenta individer. Med lika delar erfarenhet och värme och med många tankeväckande exempel guidar Juul läsaren genom gränssättningens dilemman. Den reviderade nyutgåvan innehåller ett kompletterande kapitel som tar en titt i backspegeln på debatten om curlingfamiljen.

Del ett: Här är jag! Vem är du? av Jesper Juul

Del ett: Här är jag! Vem är du? av Jesper Juul

July 18, 2021

Hur kan man som förälder på bästa sätt tackla vardagens små konflikter? Med hjälp av stränga förhållningsregler och tydliga gränser, eller genom att tvärtom låta barnet själv bestämma och ta ansvar för sina handlingar? Varken eller, menar den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul, som har gjort sig känd för att vända upp och ned på vedertagna föreställningar om samspelet mellan föräldrar och barn. I Här är jag! Vem är du? betonar han istället vikten av ömsesidig lyhördhet och respekt för såväl barnets som den vuxnes personliga gränser. Lyckas vi med det undviker vi att kränka barnen och hjälper dem att växa upp till trygga och socialt kompetenta individer. Med lika delar erfarenhet och värme och med många tankeväckande exempel guidar Juul läsaren genom gränssättningens dilemman. Den reviderade nyutgåvan innehåller ett kompletterande kapitel som tar en titt i backspegeln på debatten om curlingfamiljen.

Förädlraledarskap - om det livsviktiga ledarskapet

Förädlraledarskap - om det livsviktiga ledarskapet

June 27, 2021

En essay av Jesper Juul inläst av Gregor Schill 

 

De vuxnas ledarskap

Av Jesper Juul

De nya familjer som består av två vuxna har det gemensamt att de ska försöka upprätta ett likvärdigt ledarskap, något som visat sig allt annat än lätt. Vi känner inte till några historiska föregångare till detta och kan inte heller hitta förebilder i arbetsmarknadens verksamheter och institutioner. De demokratiska spelreglerna fungerar inte eftersom det finns gränser för hur länge familjen kan vänta i fall av lika röstetal. Man kan försöka sig på en mer humoristisk modell där makten växlar mellan parterna varannan vecka. Som ledningsmodell är den omöjlig, men den kan också snabbt ge båda parter erfarenheter av och insikter i den praxis som döljer sig bakom de många ord som vi ofta använder i diskussionerna om vem som har eller ska få rätt.

Innerst inne vet vi

Innerst inne vet vi

December 27, 2017

Anita Blom af Ekenstam och Kerstin Svart Eriksson sänder podradio för Family-Lab.

Att känna sig värdefull

Att känna sig värdefull

December 10, 2017

Anita Blom af Ekenstam sänder podcast för Family-Lab, denna vecka på temat "Att känna sig värdefull"

Läs mer www.Family-Lab.se

 

 

Barns reaktioner är alltid meningsfulla !

Barns reaktioner är alltid meningsfulla !

November 26, 2017

Anita Blom af Ekenstam och Kerstin Svart Eriksson sänder podradio för Family-Lab. 

Barns reaktioner är alltid meningsfulla

De skall tas på allvar, och göras så begripliga som möjligt.
 
Starka känslor tar ofta överhanden, och det blir svårt att finna de rätta orden. Kroppen berättar något, men hur skall vi vuxna tolka det? 
 
Ibland känns inte barns utbrott ”relevanta”, då får man titta på hela bilden. Hur har dagen på förskolan varit? Bär barnet på en uppdämd frustration? 
 
Lyssna till Anita Blom af Ekenstam och Kerstin Svart Eriksson. 
 
Välkommen till Family-Lab. Läs mer om vår verksamhet, kommande kurser och föreläsningar, artiklar, eller kontakta oss för att boka föräldra- och familjecoaching. 
 
www.family-Lab.se

 

 

 

 

Här är jag! Vem är du?

Här är jag! Vem är du?

November 19, 2017

När vi har en relation med varandra så finns det ett JAG och ett DU. Det räcker inte med ett JAG. Det är grunden för all utveckling. Som barn behöver man veta vem man är. Då behöver man någon som är intresserad av en, någon som ställer frågor. Men det är också viktigt att veta vem den andra är. 

 
Family-Lab Podcast med Anita Blom af Ekenstam och Kerstin Svart Eriksson 
 
Läs mer om vår verksamhet på www.Family-Lab.se
Podbean App

Play this podcast on Podbean App